• system zgłoszeń wydarzeń,
  • integracja z wnioskiem o dofinansowanie z budżetu,
  • zaawansowany panel zarządzania wydarzeniami i rejestracji uczestników