• system zarządzania korektą,
 • system redaktorskich rozliczeń finansowych,
 • zaawansowany panel zarządzania rozliczeniami,
 • mailing,
 • system reklam pikselowych,
 • system płatności online,
 • system sprzedażowy (oferty, raporty, kontrola relacji B2B)
 • zapisy na szkolenia
 • system poleceń
 • płatności online
 • skan-rejestracja obecności
 • system zgłoszeń wydarzeń,
 • integracja z wnioskiem o dofinansowanie z budżetu,
 • zaawansowany panel zarządzania wydarzeniami i rejestracji uczestników