• system zarządzania korektą,
  • system redaktorskich rozliczeń finansowych,
  • zaawansowany panel zarządzania rozliczeniami,
  • mailing,
  • system reklam pikselowych,
  • system płatności online,
  • system sprzedażowy (oferty, raporty, kontrola relacji B2B)