• system organizacji wycen technicznych
  • monitorowanie zleceń
  • generowanie dokumentów rozliczeniowych